1.MS ve frýdecké bazilice

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Uprostřed března jsme společně se třídou 1. MS navštívili největší kostel ve Frýdku. Prohlídku nám umožnil vrchní kostelník v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku pan Václav Michalčák.

Pěšky jsme došli do baziliky, zde nás čekala zajímavá prohlídka z výkladem o historii tohoto svatostánku. Prošli jsme hlavní lodí a zastavili jsme se u hlavního oltáře. Zajímavostí jsou ostatky sv. Severiny Aronské, konkrétně její lebka a několik kostí. Následně jsme se vydali po schodišti k varhanám, kde jsme mohli vidět interier v celé barokní kráse. Po dalším schodišti jsme se vydali ještě výše k hodinám. Ti nejodvážnější prošli i podkroví a vystoupali do věže baziliky, kde si mohli zazvonit na obří zvony.

Děkujeme panu Michalčákovi za prohlidku s výkladem a vedení školy, že nám exkurzi umožnila.

Mgr. David Hejneš a žáci 1. MS