2.MS ve firmě Ferrit

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Projektový den 2.MS ve firmě Ferrit

21.6. 2021 firma Ferrit uspořádala pro studenty 2. ročníku oboru mechanik seřizovač projektový den, kde se studenti věnovali:
  • kariérnímu poradenství – možnosti práce ve firmě na odborném výcviku nebo brigádě, firma nabízí rovněž pomoc studentům při první žádosti o povolání – konzultace životopisu či přijímací pohovor nanečisto,
  • prohlídce strojního parku pro kusovou a malosériovou CNC výrobu,
  • ukázce práce na horizontálních vyvrtávačkách,
  • montážím a zkoušení strojních celků.
Za uskutečnění této super akce děkují firmě Ferrit studenti třídy 2.MS.
Ing. Kateřina Konštacká