4.MS v Praze

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Žáci maturitní třídy 4.MS se vydali 15.-16.listopadu 2023 za poznáním historie a kultury do Prahy. Historické jádro města a jeho přilehlé okolí si všichni prohlédli a poslechli výklad k daným památkám.

Exkurzi po Praze jsme začali po ubytování na Vinohradech na Karlově náměstí návštěvou Národního památníku hrdinů heydrichiády při chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Procházeli jsme historickými uličkami, viděli historické budovy, náměstí Staroměstské radnice, kde jsme si užili Pražský orloj. Jeho pohybliví apoštolové a zvuky nám otevřely okno do minulosti, a my jsme byli svědky jedinečného spojení techniky a historie.
Cestou dále jsme šli přes Karlův most na Malostranské náměstí a navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Po bezpečnostní prohlídce jsme sledovali z galérie pro hosty probíhající jednání sněmovny.
Odtamtud jsme pokračovali Nerudovou ulicí na Hradčanské náměstí, mezi další zajímavé zastávky patřil Pražský hrad, kde jsme obdivovali nejen jeho monumentální architekturu, ale i nádherné výhledy na město a jeho daleké okolí. Podařilo se nám zahlédnout výměnu hradní stráže. Prohlídka katedrály svatého Víta, bazilika sv. Jiří nás ponořila do atmosféry mystiky a historie. Cesta kolem hradních zahrad nám nabídla oddechový okamžik v krásném okolí.

Po zámeckých schodech jsme sešli zpátky k metru a přejeli zpět na Václavské náměstí. Prohlídli jsme si Národní dům, Prašnou bránu, Stavovské divadlo a Karolinum. Druhý den po snídani jsme opět vyrazili co centra města, odkud jsme pokračovali na Malou Stranu a lanovkou jeli na Petřín, na Petříně jsme si prohlédli růžové zahrady a Petřínské sady, Petřínskou rozhlednu a Petřínskými sady jsme sešli pěšky zpět dolů ke kostelu Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli Pražské Jezulátko. Naše další cesta vedla na Kampu, kde jsme viděli Werichovou vilu a navštívili jsme Lennonovou zeď, prohlédli jsme si Velkopřevorský mlýn na Čertovce a po Karlově mostě přešli na pravý břeh Vltavy. Odtud jsme pokračovali k Národnímu divadlu, kde jsme si prohlédli původní historickou budovu i moderní budovu nové scény. Národní třídou jsme došli k památníku události ze 17. listopadu 1989. Na závěr jsme viděli sochu sv. Václava na Václavském náměstí. Prohlédli jsme si Národní muzeum, pomník Jana Palacha a Jana Zajíce, bývalou budovu Federálního shromáždění, Státní operu. Výlet jsme završili na vlakovém nádraží odjezdem směr Ostrava, hlavní nádraží, kde jsme se rozešli plní dojmů a snad i příjemných zážitků.

Vlčková Irena