Adaptační kurz 1.PO

In Aktuálně, Novinky by Jana Hradilová

Ve dnech 3.- 4.října proběhl na Bílé adaptační kurz 1. ročníku nástavbového studia  Střední odborné školy Frýdek-Místek.

Všichni zúčastnění přispěli svým dílem ke zdárnému průběhu akce. Žáci potvrdili, že ač dospělí jsou stále “hraví”. Setkání mimo školní prostředí jistě přispělo k seznámení z jiného úhlu pohledu  a stmelilo kolektiv třídy.

Rády jsme ho s vámi absolvovaly.

tř.uč. Mgr Jana Závodná a Mgr. Šárka Kubišová