Advokáti do škol

In Aktuálně, Novinkyby Radomír Kulhánek

V polovině listopadu proběhla na naší škole výuka právní nauky přímo samotným advokátem panem Mgr. Romanem Měrkou .

Jednalo se o aktivitu České advokátní komory nazvanou Advokáti do škol, kterou zaštítili a podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Jde o bezplatnou vzdělávací aktivitu advokátů, kteří ve svém volném čase navštěvují základní a střední školy a s žáky debatují o právu. Cílem této aktivity je zvýšení právního vědomí a rozšíření obecných vědomostí mladé generace o jednotlivých právnických profesích.
Advokáti navštěvují školy zdarma a ve svém volném čase.

Mgr. Kamila Štěrbová