Adaptační kurz na Bílé

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Začátek nového školního roku opět patřil adaptačním kurzům, které každoročně probíhají v obci Bílá.

V první týdnu jej absolvovali žáci 1. ročníků z Hráze a poté v plné síle nastoupili 1. ročníky z Lískovecké.  Výjimečně příznivé počasí v krásném prostředí Beskyd ještě více umocnilo úžasnou atmosféru všech kurzů.

Podstatou kurzu bylo, aby se noví spolužáci a třídní učitel poznali jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Díky pestrému namíchanému „koktejlu“ týmových i individuálních aktivit a her věříme, že se nám to povedlo.

Žáci byli moc „fajn“ a společně jsme prožili chvíle plné legrace i dobrodružství. Všem studentům přejeme mnoho studijních úspěchů, dobrou spolupráci a vytvoření pevných přátelských vztahů.

Mgr. Šárka Ferfecká