Beseda – Drogy v dospívání

In Aktuálně, Novinky by Jana Hradilová

V rámci plánované prevence absolvovali žáci 1. ročníku besedu s odborníkem na drogovou problematiku Bc. Tomášem Veličkou ředitelem Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Studenti diskutovali o legálních i nelegálních drogách, jejich nebezpečí, které je s užíváním spojené a o svých postojích k užívání drog. Pan Velička prezentoval několik případů z praxe a seznámil žáky s platným právním řádem ČR v drogové problematice.

Děkuji studentům za jejich všetečné dotazy a držím palce v abstinenci drog, a když už závislost, tak jen na čokoládě.
Mgr. Šárka Ferfecká