Celostátní soutěž v programování

In Aktuálně, Novinkyby Radomír Kulhánek

Letos na konci ledna se konal 18. ročník soutěže v NC programování. Tuto již tradičně pořádá firma 3E Praha Engineering, a.s. v prostorách Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze 10. V kategorii ručního programování v tzv. ISO neboli G kódu letos soutěžili žáci druhého ročníku oboru mechanik seřizovač. Jmenovitě Petr Kresta, David Pácha a Ondřej Motyčka.

Projít úspěšně soutěží znamenalo nejen vytvořit několik programů pomocí řídicího systému Mikroprog, což znamená poměrně podrobnou znalost nejen samotného programu, ale i technologie výroby programovaných součástí.

Ale také to znamenalo prohnat své mozkové závity nad sadou teoretických úloh, mezi které patřilo zkontrolovat chybně zapsaný program, dlouhý na dvě stovky řádků a nalézt v něm šest závažných chyb. Také bylo nutno zakreslit na milimetrový papír dráhy nástrojů, které tento program představoval tak, aby soutěžící věděli, jakou součást vlastně obrábějí a kde jsou ty hledané chyby, o které šlo v tomto soutěžním úkolu především.

Mezi dalšími úkoly byl test všeobecných znalostí z teorie NC a klasického obrábění. Takže naši soutěžící byli komplexně prověřeni a také po zásluze náležitě ohodnoceni za své znalosti a dovednosti.

Zajímají vás výsledky? Ty letošní i přes velkou konkurenci žáků škol z Čech, Moravy i Slezska byly velmi slušné. Naši žáci se umístili v soutěži škol v ručním programování na krásném druhém místě.

Bylo to nejen díky výsledkům Petra Kresty, který skončil mezi jednotlivci na výborném druhém místě za studentem čtvrtého ročníku ze školy ve Strakonicích. Celkovému umístění naší školy pomohlo také velmi pěkné třetí místo Davida Páchy. Ondřej Motyčka sice skončil pod „bednou“, ale je potřeba jemu i jeho spolužákům poděkovat za poctivou přípravu, která přinesla své výsledky.

V soutěži jsme naši Střední odbornou školu opět zviditelnili, protože žáci patřili ve své kategorii k soutěžícím jedné ze tří škol, které se vypracovaly na první tři místa v soutěži.

Těšíme se na další ročník soutěže třeba jen proto, že tímto způsobem můžeme propagovat strojírenské vzdělávání mezi dalšími odbornými školami nejen v našem kraji, ale i v rámci celé republiky.

Mgr. Zdeněk Klíma