Cesta k zaměstnání

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Během druhého pololetí školního roku 2022/2023 začaly být realizovány hodiny projektu Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, v rámci kterých koordinátorka projektových aktivit a lektorka Ing. Kateřina Tvrdá seznamuje žáky s pracovně právním minimem a zároveň si žáci zkouší v aplikaci Cesta k zaměstnání projít životopisem a pracovním pohovorem a nacházejí pracovní příležitosti. Na pracovišti Na Hrázi zatím proběhly  tyto hodiny ve třídách 2.AG a 3.OP. V měsíci březnu a dubnu proběhnou tyto aktivity i v dalších třídách.

 Mgr. Andrea Charvátová