Exkurze – Novogear, s.r.o.

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Dne 4. dubna 2023 navštívily třídy 1.OZ a 3.MS za doprovodu Ing. Nadi Suchomelové a Ing. Ireny Vlčkové firmu Novogear spol. sr.o. ve Frýdku-Místku.

Všechny nás přivítala paní Michaela Škutová, od které jsme se dozvěděli, že v roce 1993 založila firma Humbel Zahnräder AG dceřinou společnost Novogear spol. s r.o. Námi navštívený závod ve Frýdku-Místku je dnes největším výrobním závodem skupiny Humbel. Díky modernímu strojovému parku dodává společnost Novogear ozubené součásti a kompletní pohonné systémy zákazníkům z mnoha různých odvětví. Společnost Novogear zaujala ve skupině Humbel vedoucí místo v oblasti kolejových vozidel a plastikářského průmyslu.

Následně jsme dle tříd byli rozděleni do skupin a probíhala prohlídka výrobní halou, a expedicí.

Technici firmy měli k žákům profesionální přístup, snažili se vše podrobně vysvětlit, viděli jsme mnoho praktických ukázek na různých obráběcích strojích.

Za možnost konání exkurze v této moderní firmě Novogear spol. sr.o. děkujeme.

Ing. Irena Vlčková, Ph.D. a Ing. Naďa Suchomelová