Exkurze – Třinecké železárny, a.s.

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Dne 26.4. 2022 navštívila třída 2.MS za doprovodu Ing. Ireny Vlčkové a Ing. Jana Šrajera, Třinecké železárny a.s., které jsou významným českým výrobcem ocelových, dlouhých, válcovaných výrobků a dlouhodobě jedním z největších průmyslových podniků na severovýchodě Českého Slezska.

Dozvěděli jsme se, že Třinecké železárny a.s. jsou dnes hutním podnikem, který má uzavřený hutní výrobní cyklus. Hlavním výrobním programem je výroba dlouhých válcovaných výrobků. Zůstávají jedním z nejvýznamnějších průmyslových podniků na severovýchodě Českého Slezska a nejvýznamnějším producentem ocelových dlouhých válcovaných výrobků v Česku.

Fyzicky jsme navštívili provoz vysokých pecí, provoz ocelárny a kontidrátovou trať. Žáci si odnesli mnoho poznatků z výrobního podniku a dále si spojili získané teoretické znalosti ze školy s výrobou surového železa, oceli a drátu.

                                                                                        Ing. Vlčková Irena, PhD.