Exkurze Unimetra

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

V úterý 13. září 2022 se žáci třídy 4. MS spolu s Ing. Budinskou a Ing. Vlčkovou zúčastnili odborné exkurze ve firmě UNIMETRA, spol. s r.o. v Ostravě -Radvanicích. Náplni exkurze byla prohlídka výstavy měřidel, nové kalibrační laboratoře, seznámení se zaměřením firmy a druhem poskytovaných služeb nejen v oblasti metrologie, ale také prodeje, vzdělávání, oprav a dalších služeb.

 

V úvodní přednášce pana Kamila Rašky dostali žáci ucelenou informaci o zaměření firmy, přehledném rozdělení měřidel, nahlédli do nabídkových katalogů, udělených certifikátech a oceněních i systému managementu kvality. Nechyběla ani přehledná historie firmy a její výhledy do budoucna. Poté následovaly dva videopříspěvky o výrobě měřidel – vodováhy a pásových metrů.

 

V další části exkurze žáci navštívili ve skupinkách novou budovu kalibrační laboratoře, kde měli možnost shlédnout přímé opravy a seřizování různých měřidel a měřicích přístrojů.

Exkurze byla přínosná pro žáky získáním praktických informací k přípravě na maturitní zkoušku.

 

Ing. Libuše Budinská

Ing. Irena Vlčková, Ph.D.