Exkurze v knihovně

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Dne 30. 3. 2022 navštívila třída 1. AM v doprovodu s Ing. Budinskou a Ing. Bužkovou Městskou knihovnu ve Frýdku. Žáci byli seznámeni s posláním a historii knihovny, její nabídkou, provozem a službami. Cílem nebylo zahlcení žáků informacemi a fakty, ale naučit žáky pracovat s knihou a textem, orientovat se v knihovně, vyhledávat informace a tak zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost. V rámci této knihovnické lekce v délce 90-ti minut byla zahrnuta i zábavná soutěž ve znalostech literatury.

Ing. Libuše Budinská