Exkurze v Okresním archivu v Místku

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

25. května jsme společně se třídou 1. MS a třídní Michaelou Kalendovou navštívili místecký archiv. Prohlídku nám umožnil Mgr. Tomáš Adamec dlouholetý ředitel této instituce.

Na začátku jsme se podívali na video o funkci archivu obecně. Následně nám pan Adamec ukázal nejstarší dochovanou písemnost a podrobněji vysvětlil práci archiváře.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna se vydala do prostor archivu a prohlédla si místa, kde se písemnosti uchovávají. Druhá skupina navštívila dílnu, ve které se archiválie ošetřují a konzervují. Exkurze nás seznámila s možnostmi studia starých dokumentů a s různorodou prací archivářů.

Děkujeme manželům Adamcovým za zprostředkování exkurze a vedení školy, že nám návštěvu umožnila.

Mgr. David Hejneš a žáci 1. MS