Exkurze ve firmě Unimetra

In Aktuálně, Novinkyby Jana Hradilová

V úterý 11. 2. 2020 se žáci třídy 4. MS spolu s Ing. Budinskou a Ing. Bužkovou zúčastnili odborné exkurze ve firmě UNIMETRA s.r.o. v Ostravě Radvanicích. Náplni byla prohlídka výstavy měřidel, kalibrační laboratoře, seznámení se zaměřením firmy a druhem poskytovaných služeb nejen v oblasti metrologie, ale také prodeje, vzdělávání, oprav a dalších.

V úvodní přednášce pana Rašky dostali žáci ucelenou informaci o zaměření firmy, přehledném rozdělení měřidel do nabídkových katalogů, udělených certifikátech a oceněních i systému managementu kvality. Nechyběla ani přehledná historie firmy a její výhledy do budoucna. Poté následovaly dva videopříspěvky o výrobě měřidel – vodováhy a pásových metrů.

V další části exkurze žáci navštívili ve skupinkách kalibrační laboratoř, kde měli možnost shlédnout přímé opravy a seřizování různých měřidel a měřicích přístrojů.

Exkurze byla přínosná pro žáky získáním praktických informací k přípravě na maturitní zkoušku.

Ing. Libuše Budinská