Exkurze třídy 1.PO a 3.PE na ČSÚ

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Dne 22. 10. 2021 se žáci oborů Podnikání a Provoz a ekonomika dopravy zúčastnili exkurze na Českém statistickém úřadu v Ostravě. Žáci se dozvěděli informace o činnosti statistického úřadu, seznámili se s webovými stránkami ČSÚ, na nichž je zveřejňováno množství ověřených dat, která lze využít pro výpočty makroekonomických ukazatelů, které žáci znají z předmětu ekonomika. Vyplnili dotazník, ve kterém si ujasnili, kam ve svém životě směřují a dozvěděli se další demografická data. Prohlédli si také odborné publikace vydávané ČSÚ, např. Statistickou ročenku a historické tiskopisy sčítání lidu.

Ing. Kristýna Charvátová, DiS.