Regionální kolo soutěže Kovo junior Mechanik seřizovač

In Aktuálně, Novinkyby Radomír Kulhánek

Dne 28. 01. 2020 se konalo regionální kolo soutěže Kovo junior v Opavě na Střední škole technické na Kolofíkově nábřeží.

Soutěžilo se v programování v systému Heidenhain TNC 640. Účast na soutěži si letos vybojoval Michal Vladimír Bužek ze 3MS a Matěj Kocián ze 4MS. Matěj se nakonec soutěže nemohl zúčastnit, tak jako náhradník zaskočil Vojtěch Platoš.

Jako hlavní disciplína bylo naprogramování výroby součásti dle zadané výkresové dokumentace. Dalšími soutěžními úkoly bylo měření dílců v laboratoři měření SŠT Opava a test všeobecných znalostí z oboru klasického a CNC obrábění.

Výsledky soutěžních úkolů byly spočítány a porota vyřkla verdikt. Jako první se umístil student z Kopřivnice, na druhém místě se umístil domácí soutěžící a na naši školu se dostalo umístění na třetí příčce. Toto místo obsadil Michal Vladimír Bužek.

Jelikož třetí místo není postupové, tak nám letos účast v celostátním kole v Chomutově o fous unikla. Proto při přípravě na další ročník soutěže se budeme se žáky soustředit na ještě kvalitnější trénink nejen programování, ale i na další disciplíny této soutěže.

Stanislav Červenka, Mgr. Zdeněk Klíma