Motivační zájezd do Olomouce

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

V pátek 24. 2. 2023 se uskutečnil „zájezd za odměnu“, kterého se zúčastnili žáci naší školy z pracoviště Na Hrázi.

Za každou třídu bylo vybráno maximálně 5 žáků, které navrhli jejich třídní učitelé nebo spolužáci. Nebylo to pouze pro prospěchově nejlepší žáky, ale také pro žáky, kteří třeba reprezentovali školu v soutěžích nebo udělali něco navíc pro svou třídu.
Tentokrát jsme zvolili město Olomouc, kde se žáci mohli projít do historické části města a seznámit se mimo orloje také s památkami, které najdeme na seznamu dědictví UNESCO. Mnozí žáci ocenili i volnější část výletu, během něhož zavítali do různých speciálních prodejen, např. do obchodu s olomouckými tvarůžky. Někteří navštívili cukrárny a odměnili se oblíbenými zákusky.
Všichni účastníci zájezdu si zaslouží navíc pochvalu za vzorné chování a dochvilnost.

Věříme, že v motivačních zájezdech do dalších krásných měst ČR budeme pokračovat i v následujících letech.

 Mgr. Andrea Charvátová a Mgr. Jana Šotková