Oznámení o nekonání přijímací zkoušky

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Na základě Opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 5. ledna 2021 a v souladu s Kritérii přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 vyhlášenými ředitelem školy dne 20. ledna 2021 rozhodl ředitel školy

o nekonání přijímací zkoušky

do oborů vzdělání:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
41-41-M/01 Agropodnikání

Uchazeči obdrží dopis s informací o nekonání přijímací zkoušky a registračním číslem, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých uchazečů.

Ve Frýdku-Místku dne 8. března 2021

Ing. Jan Durčák
ředitel školy

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky.pdf