Poznávací zájezd do Osvětimi

In Aktuálně, Novinky by Jana Hradilová

Dne 16. října 2019 se studenti Střední odborné školy, Frýdek-Místek, p. o. zúčastnili poznávací exkurze do  koncentračního tábora Osvětim. Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi není zrovna běžný turistický zážitek, patří k těm výletům, pro které se nejlépe hodí označení poznávací. Zároveň ale můžeme říci, že tato opravdu hodně emocionálně silná a psychicky náročná zkušenost vydrží člověku po celý život.

U brány do Osvětimi jsme se rozdělili do dvou skupin, dostali sluchátka a postupně za doprovodu zasvěceného výkladu průvodců procházeli některé bloky  hlavní části tábora, tzv. Auschwitz I, kde jsou v jednotlivých domech instalovány muzejní expozice. Původně bloky sloužily k „ubytování“ vězňů koncentračního tábora. Nahlédnout jsme mohli také do místností, kde vězni tábora spali, do krematorií i plynových komor.

Další částí prohlídky byl tzv. Auschwitz II – Birkenau, který leží asi o 3 kilometry dále, a kde docházelo k masovému vyvražďování zejména židů. Zde jsme viděli zbytky původních baráků, trosky krematorií a plynových komor, které se Němcům nepodařilo před osvobozením zcela zlikvidovat. Zde je také umístěn památník věnovaný všem obětem, jež tímto děsivým místem prošly, nebo zde přišly o život.

Návštěva koncentračního tábora rozhodně splnila svůj cíl, je nade vší pochybnost, že přítomní studenti už si budou navždy pamatovat, co to byl nacismus a holocaust.