Přednášky

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Série březnových přednášek odborníků z praxe pro studenty strojírenských oborů 2.MS, 2.OZ a 3.MS
V měsíci březnu proběhla série přednášek firmy Ferrit, která vyslala na naši školu odborníky z praxe. Za oblast konstrukce to byl vedoucí konstrukce firmy pan Tomáš Lednický. Za oblast strojírenství to byl pan Petr Gistinger. Studenti byli seznámeni, co obnáší práce technologa a konstruktéra, jak probíhá výrobní tok od návrhu po hotový výrobek. Dále se dozvěděli, co je třeba umět, jaké požadavky jsou kladeny na pracovníky, jaká je jejich pracovní náplň.
Při společné diskuzi studenty zajímalo, jakou měli přednášející profesní cestu od ukončení studií až po současnou pozici. Dostali rady, jak na sobě pracovat, co je důležité pro jejich další rozvoj. Padla i otázka na studenty „Co po škole?“ Ti, kteří se chystají nastoupit do práce zbystřili, protože se probrala situace na současném pracovním trhu, diskutovalo se i nad obsahem strukturovaného životopisu, kde získat potřebnou praxi v oboru.
Za velice podnětné přenášky a propojení teoretické přípravy s požadavky praxe děkujeme firmě Ferrit a jejím pracovníkům.
Ing. Kateřina Konštacká