Sázení stromků v CHKO Beskydy

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Ve čtvrtek 18.5.2023 se žáci třídy 1.AG a 2.OP zúčastnili dobrovolnické akce – sázení stromků v CHKO Beskydy. Od autobusu, který nás dovezl pod Velký Kozinec u Oldřichovic, jsme se v doprovodu pana Myslikovjana z CHKO Beskydy a pana Konupka z ČSOP Salamandr vydali za chladného a mlhavého počasí k PR Čerňavina. Po cestě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o lesním hospodaření v CHKO Beskydy a o způsobu pěstování odolných sazenic jedlí. Po 2,5km jsme dorazili na místo, kde jsme vyfasovali krumpáče a sazenice jedlí. Na velmi strmém a kamenitém svahu nám pan Konupka ukázal a vysvětlil postup sázení stromků a všichni se pustili do náročné práce.

Nakonec se podařilo zasadit 1000 jedlí. I přes náročné podmínky měli všichni dobrý pocit z vykonané práce.

Mgr. Šárka Kubišová, Ing. Jan Šrajer