Školní kolo v konverzační soutěži v AJ

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Kdy:

15. 2. 2023, od 8:00 do cca 11:30

Kde:

SOŠ FM, budova na ul. Lískovecká 2083 (učebna 304)

Kdo:

Přihlásit se může každý* do 31. 1. 2023 u Mgr. Palarczykové (Lískovecká) a Mgr. Šotkové (Na Hrázi).

Žák, který se umístí na 1. místě, postupuje do krajského kola (28. 2. 2023 v SVČ Klíč ve Frýdku-Místku).

Ceny: diplom a věcná odměna pro 1. – 3. místo, pro ostatní účastnický list

Soutěž v anglickém jazyce obsahuje:

Písemnou část:

  • poslech s porozuměním (soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • lexikální test
  • čtení s porozuměním

Ústní část:

  • krátký úvod (představení)
  • krátký rozhovor na témata z každodenního života (bez přípravy) Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

*Každý, komu není víc než 20 let.

Mgr. Jana Šotková, Mgr. Pavlína Palarczyková