Soka

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Exkurze do Státního okresního archivu Frýdek-Místek

Dne 18. června 2024 se třída 1. MS zúčastnila exkurze do Státního okresního archivu (SOkA) ve Frýdku-Místku.

Na začátku exkurze byl archiv představen v krátkém filmu. Následná přednáška poskytla ucelený pohled na jeho fungování. Studenti se dozvěděli o historii archivů, jejich úloze při uchovávání a zpřístupňování historických písemností, ale i o práci s archiváliemi a důležitosti dodržování archivářských standardů.

Během návštěvy měli studenti možnost seznámit se s historií regionu a prohlédnout si vzácné archiválie. Součástí prohlídky byla také návštěva depozitáře, kde si mohli prohlédnout, jak jsou archivní materiály uchovávány a chráněny. Studenti rovněž navštívili konzervační dílnu, kde viděli procesy a techniky používané k restaurování a konzervaci historických dokumentů. Exkurze byla pro všechny velmi přínosná a obohatila jejich znalosti o místní historii i o práci archivářů.

Mgr. Iveta Adamcová, Mgr. Veronika Ručková