Odborná stáž ve firmě Ferrit s.r.o.

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Odborná stáž ve firmě Ferrit s.r.o.

Dne 26.5.2021 se konala odborná stáž ve firmě Ferrit s.r.o. sídlící ve Starém Městě, kterou bylo možné uskutečnit díky projektu KOMPETENCE 4.0.

Stáž byla vedena panem Gistingerem, který mi ochotně a velmi profesionálním způsobem zprostředkoval své bohaté praktické zkušenosti a dovednosti získané díky velké rozmanitosti a různorodosti výroby v této firmě. Se studenty 1.MS, 2.MS a 2.OK jsme dopředu rozebírali otázky, které je zajímají a ty jsem poté panu Gistingerovi pokládal.

V rozhovoru jsme se dále zaměřili na tyto témata:

  1. Řezné podmínky, typy nástrojů, velikost třísek
  2. Stanovení technologických postupů při výrobě, atd.

Chtěl bych velmi poděkovat za možnost se této stáže účastnit, protože pro mně i žáky byla velmi přínosná. Tyto nově získané informace a odpovědi na připravené otázky jsme společně se studenty probírali v hodinách odborného výcviku.

David Šatný, učitel odborného výcviku