Odborná stáž učitelů odborného výcviku

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

Ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2021 se naši učitelé Mgr. Dušan Šmoldas, Mgr. Jan Slivka a Jiří Drabina zúčastnili odborné stáže na Střední odborné škole strojírenské v Považské Bystrici.

Cílem odborné stáže bylo předání zkušeností našich učitelů z výuky svařování korozivzdorných materiálů metodou TIG našim slovenským kolegům a vzájemné sdílení zkušeností při svařování nelegovaných ocelí v metodě MAG.

Odborná stáž proběhla za podpory evropského projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Mgr. Eduard Boščík