Významná modernizace svářečské školy

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

Prostřednictvím evropského projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 se nám podařilo zakoupit nové vybavení pro svářečskou školu.

Studenti se mohou těšit na 6 nových invetorových pulzních svařovacích zdrojů pro metodu 135 (obloukové svařování tavicí se elektrody v ochranné atmosféře CO2) a 12 kusů svařovacích zdrojů pro metodu 141 (obloukové svařování za pomoci netavící se wolframové elektrody v ochranné atmosféře Ar). Nově jsme také pořídili stolní a ruční brusku pro broušení wolframových elektrod.

Díky této modernizaci budou moci studenti pracovat na nejnovějších svařovacích zdrojích, které jim usnadní dosahovat lepších výsledků.  V metodě 141 si navíc vyzkouší svařování hliníku.

Mgr. Eduard Boščík