Účast v programu „Když jsem online“

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Současná situace spojená s distanční výukou je pro mnohé z nás náročná, proto je i v této době důležité nadále podporovat programy primární prevence.

Zajímavý online program nabízí Linka bezpečí, který 16. 4. absolvovali studenti tříd 1. PE a 2. PE.

Program „Když jsem online“ byl věnovaný rizikům při pohybu na sítích a diskusi nad fenomény, jako jsou sociální inženýrství, webcam trolling, kybergrooming, sexting, hoax, phishing. Druhá část programu byla zaměřená na představení služeb Linky bezpečí a další odborné sítě, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací.

Studenti si rozšířili povědomí o Lince bezpečí a obohatili se vlastním prožitkem řešit problém v bezpečném prostředí.

Všem studentům děkuji za aktivitu a všetečné dotazy v tomto programu. Ať Vás „provází síla“ a daří se hledat moudrá řešení problémů a radost z maličkostí.

Mgr. Šárka Ferfecká, školní metodik prevence

LB_letáček pro studenty_final_tisk (1)

http://www.116111.cz