Vozovna Autobusy – DPO Ostrava Hranečník

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Poslední týden vyučování v roce 2022 se třída 2.Pe zúčastnila odborné exkurze ve vozovně autobusů DPO, na Hranečníku, kde se žáci seznámili s technickou základnou a provozem MHD ve zmíněné vozovně. Žáci měli možnost nahlédnout do provozu dílen těžké a lehké údržby autobusů, kde se vykonávají veškeré velké i malé opravy autobusů. Viděli myčky, čerpací stanice a různé druhy autobusů, které denně vyráží do ulic města Ostravy. Věříme, že si žáci na tuhle exkurzi vzpomenou, v den svých maturit a budou ze zde nabytých informací čerpat své vědomosti.

Ing. Zuzana Brtáňová