Vyhlášení ředitelského volna

In Aktuálně, Novinkyby Jana Hradilová

Zástupkyně statutárního orgánu Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace vyhlašuje na 29. a 30. června 2020 (pondělí a úterý) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem proběhnou třídnické hodiny k ukončení školního roku a předání vysvědčení v pátek dne 26. června 2020.

RNDr. Jitka Filipcová
zástupkyně statutárního orgánu školy