Info o školeZobrazit menu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ...

Název projektu:  Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/02.0040
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol s školských zařízení
Délka trvání projektu: 01. 06. 2013 – 31. 12. 2014
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 203 519 Kč


Cílová skupina:

  • Pedagogičtí pracovníci Střední odborné školy, Frýdek-Místek.

Stručný obsah projektu:

  • Základním cílem projektu je posílení kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ, Frýdek-Místek. Cestou k dosažení tohoto cíle je absolvování komplexního vzdělávacího projektu zaměřeného do tří oblastí: využívání ICT ve výuce, rozvoj PP v oblasti kurikulární reformy a zvyšování kompetencí řídících PP v oblasti řízení a personální politiky.

Cíle projektu:

  • Zlepšení kompetencí PP v oblasti kurikulární reformy.
  • Zvýšení úrovně výuky, zvýšit její atraktivitu pro žáky.
  • Modernizace, inovace a zefektivnění vzdělávacího procesu na SOŠ.
  • Naplňování cílů kurikulární reformy a její úspěšná realizace zlepšením metodik výuky, rozvojem klíčových kompetencí PP v oblasti práce se třídou.
  • Zvýšení kompetencí řídících pracovníků v oblastech efektivního vedení porad, hodnocení pracovního výkonu, asertivity, leadershipu, motivace a komunikace.

 

Odbornost je jistota uplatnění.