Info o školeZobrazit menu

Efektivní využívání ICT ve výuce na SŠ

logo_web_01

Dne 25. 9. 2008 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem 

Efektivní využívání ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na SŠ

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.07/11.0047

Název projektu:

Efektivní využívání ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na SŠ

Realizátor projektu:

Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Partner projektu:

Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace

Hlavní cíl projektu:

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů a zavedení inovací do práce učitelů středních škol.

Dílčí cíle projektu:

1. prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností učitelů v oblasti používání ICT - v rámci projektu budou realizovány 4 kurzy zaměřené na dovednosti a schopnosti učitelů pracovat s výpočetní technikou:

 • kurz - PowerPoint – pro vytváření výukových prezentačních materiálů
 • kurz - práce v prostředí moodle
 • kurz - aplikace Hot Potatoes - tvorba interaktivních cvičení
 • kurz - práce s interaktivní tabulí

2. rozšíření klíčových kompetencí žáků k využívání ICT a práci s informacemi - na obou školách bude v rámci projektu zajištěna instalace programu Moodle a dojde ke zprovoznění e-learningových portálů

3. vybudování e-learningové učebny - na škole realizátora projektu bude vybudována e-learningová počítačová učebna s 30 pracovními stanicemi pro výuku nepočítačových předmětů. V rámci projektu bude zpracováno celkem 11 e-learningových kurzů v předmětech, které jsou součástí státních maturit. Tyto kurzy umožní lektorovi(tutorovi) on-line diskuzi nad danou tématikou individuálně s jednotlivými studenty pomocí komunikačních nástrojů a tímto jim neustále poskytovat zpětnou vazbu o průběhu studia. Vytvořené kurzy budou ověřeny na žácích 4.ročníků.

4. vytvoření ucelených studijních materiálů v předmětech český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika, základy společenských věd,ekonomika a účetnictví - řešitelé týmu v další fázi projektu vytvoří výukové materiály založené na moderních výukových metodách a s využitím interaktivní tabule. Bude vytvořeno celkem:

 • 110 prezentací s využitím PowerPointu
 • 70 výukových materiálů s využitím interaktivní tabule
 • 22 ucelených témat, která budou obsahovat výklad učiva, vzorové příklady, testy k opakování, prohloubení a ověření znalostí
 • 55 výukových materiálů, které umožní využití e-learningu v přímé výuce

Tyto materiály budou průběžně ověřovány ve výuce příjemce i partnera. Zkvalitnění výuky zavedením prvků ICT do vyučovacího procesu bude zjišťováno pravidelnými dotazníky pro žáky. Všechny výukové materiály budou umístěny na webových stránkách obou škol v prostředí Moodle a budou k dispozici zájemcům také na CD.

Harmonogram projektu:

 • Zahájení projektu – 11.11.2008
 • Vytvoření podmínek pro členy týmu – listopad-prosinec 2008
 • Zvyšování uživatelských dovedností učitelů – listopad 2008 – březen 2009
 • Zavedení e-learningových portálů – listopad – prosinec 2008
 • Tvorba výukových materiálů – listopad 2008 – březen 2010
 • Tvorba a zpřístupnění e-learningových kurzů – září 2009 – květen 2010
 • Ukončení projektu – 30.6.2010

 

Publikace vytvořené v rámci projektu:

Manuál HOT POTATOES PRO PEDAGOGY casop

Manuál MOODLE PRO PEDAGOGY casop
Manuál NOTEBOOK v. 10 casop
Skládačka pro žáky - Práce v prostředí Moodle casop
 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Odbornost je jistota uplatnění.