Info o školeZobrazit menu

Erasmus+

ERASMUS+  Do Evropy: získávání odborných kompetencí žáků v zemích

2016-1-CZ01-KA102-023292

 

Projekt realizujeme pro 8 studentů učebního oboru Opravář zemědělských strojů v podobě dvou stáží v partnerské organizaci: Střední odborná škola lesnická Tvrdošín. Stáže studentů jsou plánovány na měsíce říjen a listopad (4 žáci) + březen (4 žáci), dále se každé stáže zúčastní i 2 doprovodné osoby (týdenní cykly) z řad pedagogických pracovníků, kteří se vystřídají v týdenních cyklech. Naší cílovou skupinou jsou žáci druhého a třetího ročníků. Časový harmonogram je naplánován tak, aby nezasahoval do svářečských kurzů, případně do závěrečných zkoušek.  

Projekt navazuje na naši dlouholetou spolupráci s partnerskou školou na Slovensku, obě organizace jsou sice podobného odborného zaměření, ale každá má svá daná specifika, z tohoto důvodu chceme umožnit žákům získat odborné kompetence v intencích vzdělávacích plánů daných škol a školských systémů.

Cíle projektu:

Rozvoj odborných kompetencí žáků v rámci lesnictví v rámci jejich uplatnění na pracovním trhu

V rámci našeho projektu jsme se rozhodli použít principy ECVET a EUROPASS - Mobilita, aby daní žáci měli využitelný doklad při hledání práce a škola relevantní podklad pro jejich hodnocení v běžné výuce. Mobility žáků oboru Opravář zemědělských strojů jsou zaměřeny na tři jednotky výsledků učení:

- obsluha motomanuálního stoje - křovinořez

- obsluha motomanuálního stroje - motorová pila

- obsluha hydraulické ruky

Z hlediska zaměření daného učebního oboru na zemědělskou i lesnickou techniku je pro naše žáky v rámci jejich profesního růstu důležité získat i odborné vědomosti a dovednosti při práci s "lesní" technikou, což žákům dá možnost, lépe se uplatnit na pracovním trhu. Při koncipování daných jednotek učení jsme vycházeli ze zaměření učebního oboru Agromechanizátor-opravár, jenž je obsahem školního vzdělávacího programu velmi podobný danému učebnímu oboru, výsledky učení jsou nedílnou součástí ŠVP. Tedy chceme našim žákům nabídnout možnost získat dané kompetence, které získají jejich vrstevníci na Slovensku v rámci svého studia. Důležitým prvkem je také motivovat žáky, aby byli odhodláni dále na sobě pracovat, vzdělávat se nad rámec toho, co od nich očekávají učební osnovy a chápat smysl celoživotního vzdělávání s ohledem na jejich profesní růst.

Mezinárodní spolupráce a kulturní hodnoty

Česká republika i Slovensko v minulosti tvořili jeden stát, z toho pramení i blízkost obou národů. Projekt tedy čerpá z tohoto odkazu minulosti, ale je nutno přiznat, že za dobu samostatnosti obou státních celků došlo i určitému vývoji jak po stránce sociokulturní, tak po stránce ekonomické a politické. I z hlediska koncipování školských systémů dochází k určitým specifikům, které pramení z aktuálních potřeb pracovního trhu, proto je nutné žáky seznámit s danými specifiky a přiblížit jim školský systém v dané zemi EU.

Další cíl projektu je zaměřen na každodennost jejich vrstevníků na Slovensku. V rámci stáží mohou naši žáci poznat jejich problémy i radosti (zapojit žáky do mezinárodního kolektivu), seznámit se slovenskou kulturou a chápat sami sebe jako členy otevřené evropské společnosti. Důležitým cílem je také umožnit přenos zkušeností pedagogických pracovníků i případu dobré praxe do naší vzdělávací instituce, v případě našeho projektu umožnit naše pedagogům jako doprovázející osoby seznámit se teoretickou a praktickou výukou na partnerské škole.

Jazykové kompetence

Žáci se stáží dostanou také do jiného jazykové prostředí, které je sice podobné jejich mateřskému jazyku, ale z hlediska celkové struktury jazykového systému jsou přítomny určité rozdíly. Žáci se budou s těmi rozdíly vyrovnat jak po stránce odborné, tak i po stránce běžné komunikace. Přidanou hodnotou se také stane znalost základní odborné terminologie, kterou mohou využít v rámci svého budoucího profesního života.

Harmonogram přípravy žáků:

červen 2016 - finální výběr účastníků první stáže (říjen/listopad 2016) - statutární zástupce, koordinátor, učitelé

září/říjen 2016 - odborná příprava v rozsahu 12 hodin – učitelé

říjen/listopad – 1. stáž žáků

listopad 2016 - finální výběr účastníků druhé stáže

říjen 2016 - organizační schůze žáků v rozsahu 4 hodin  - doprovodné osoby, koordinátor (program stáže, OOPP aj.)

listopad 2016 - hodnotící schůze - žáci, doprovodné osoby, koordinátor, učitelé, statutární zástupce

únor 2017 - odborná příprava v rozsahu 12 hodin - učitelé

březen 2017 - organizační schůze žáků v rozsahu 4 hodin  - doprovodné osoby, koordinátor (program stáže, OOPP aj.)

březen 2017 – 2. stáž žáků

Odkaz na Facebook:

Erasmus+: SOŠ Frýdek-Místek
 
Odkazy na YOUTUBE:
Práce s hydraulickou rukou (říjen/listopad 2016):           https://youtu.be/AgI1ID6S_zA            https://youtu.be/f9vodInC93E
 
Práce v lese (říjen/listopad 2016):                               https://youtu.be/LuIviqejE4o               https://youtu.be/tFflwtUvc1o
 
 
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.