Info o školeZobrazit menu

Klíčové vzdělávání na venkově

  

SOŠ ve Frýdku-Místku se stala realizátorem projektu

 „Klíčové vzdělávání na venkově“

 pod reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0165.

Dne 1. 8. 2014 započala SOŠ ve Frýdku-Místku realizaci významného projektu s názvem „Klíčové vzdělávání na venkově“, jehož hlavním cílem je zvýšit především kvalitu odborných a obecných kompetencí z oblasti spotřebitelské gramotnosti, právního vzdělávání, základních IT dovedností, digitálních kompetencí a finanční gramotnosti obyvatel žijících ve venkovských oblastech.

JAKÉ JSOU DŮVODY REALIZACE PROJEKTU?

Potřebnost tohoto projektu vyplývá zejména ze skutečnosti, že venkovské obyvatelstvo je oproti městskému omezováno především z pohledu uplatňování se na trhu práce a kvality osobního života.  Tito obyvatelé nemají stejné příležitosti vzdělávat se jako městské obyvatelstvo, neboť mají k dispozici jen omezenou nabídku dostupných kurzů, přičemž právě vzdělávání je klíčovým prvkem k řešení tohoto problému.

PROČ SE DO PROJEKTU ZAPOJIT?

  • Podstatným pozitivem kurzů realizovaných v rámci projektu „Klíčové vzdělávání na venkově“ je lokalizace školení přímo v obcích, ze kterých pochází cílová skupina. Účastníci nemusejí vynakládat svůj čas a peníze za dopravu do vzdálených měst.
  • Účast na projektu je zcela zdarma, neboť je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
  • V rámci projektu bude účastníkům proplaceno cestovné a zajištěno stravování.
  • Každý účastník získá certifikát z absolvovaného kurzu.
  • Školení bude probíhat v malých skupinách, díky čemuž může lektor úzce spolupracovat s účastníky.
  • Kurzy budou probíhat v dopoledních/odpoledních/večerních hodinách dle časových možností účastníků. V případě zájmu mohou být jednotlivé bloky školení spojeny v celodenní.

KURZŮ SE MOHOU ZÚČASTNIT -  ekonomicky aktivní obyvatelstvo (tzn. zaměstnané i nezaměstnané osoby s bydlištěm z obcí/měst Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje s počtem obyvatel do 2000.

KURZŮ SE NEMOHOU ZÚČASTNIT - lidé v důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy pečující o děti v domácnosti, studenti, osoby dlouhodobě nebo trvale práceneschopné, avšak nehledající práci.

JAKÉ KURZY BUDOU V RÁMCI PROJEKTU REALIZOVÁNY?

V rámci projektu budou realizovány následující kurzy:

•   Spotřebitelská gramotnost – účastníci se budou umět orientovat ve spotřebitelských smlouvách, budou schopni vyhledat nepřípustná ujednání, nekalá ustanovení pro spotřebitele a předcházet nevýhodným závazkům (5 dní po 4 hodinách).

•   Základní počítačové dovednosti a rozvoj digitálních kompetencí – účastníci kurzu překonají především strach z počítačů, budou umět vyhledat potřebné informace na internetu, využívat e-mail, reagovat na pracovní inzeráty, čímž zvýší především svou profesionalitu (8 dní po 4 hodinách).

•   Právní vzdělávání – účastníci kurzu se budou umět orientovat v právech a povinnostech souvisejících s novelou občanského zákoníku, díky čemuž budou schopni předcházet problémům z neznalosti (5 dní po 4 hodinách).

•   Finanční gramotnost – účastníci se naučí dlouhodobě plánovat své výdaje, pracovat s rodinným rozpočtem, předcházet rizikům, která jsou spojená s úvěry a půjčkami, budou se umět orientovat v problematice exekucí (5 dní po 4 hodinách)

 

Více informací o projektu a přihláškách získáte na:

Tel.: 777 977 338

E-mailu: projektvenkov@sosfm.cz

Odbornost je jistota uplatnění.