Info o školeZobrazit menu

Výuka pro 21. století

 

Název projektu:  SOŠ, Frýdek – Místek: Výuka pro 21. století
Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.5.00/34.0756
Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Délka trvání projektu: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2014
Celkové způsobilé náklady projektu: 2 631 618 Kč

Cílová skupina:

  • Žáci středních škol.

Stručný obsah projektu

  • Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cíle projektu:

  • Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.
  • Zvýšení kvality výuky cizích jazyků.
  • Podpora kvalitního vzdělávání výuky finanční gramotnosti a její začlenění do výuky tak, aby se žáci SŠ orientovali ve správě osobních/rodinných financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové v souladu se standardem finanční gramotnosti.
  • Zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

Vytvořené DUMy naleznete zde:

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.