Info o školeZobrazit menu

Úřední deska

Název školy: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sídlo: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek

Telefon: +420 558 621 792

Internet:  www.sosfm.cz, Email:  sosfm@sosfm.cz

Datová schránka: r3gfej2

IČO: 00844691, IZO: 007880103, DIČ:  CZ 00844691

Bankovní spojení: Komerční banka, Frýdek-Místek, č. ú.: 31839781/0100

Právní forma: příspěvková organizace

Typ školy: střední škola

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava

 

 Ředitel školy: Ing. Pavel Řezníček

tel.: 558 621 792,  e-mail
mob. tel.: 734 780 349

 Zástupce ředitele pro teoretickou výuku - zástupce statutárního orgánu
 - pracoviště Lískovecká 2089: RNDr. Jitka Filipcová

tel.: 555 530 650,  e-mail
mob. tel.: 603 562 707

 Zástupce ředitele pro teoretickou výuku
 - pracoviště Lískovecká 2089: Mgr. Jana Havlíčková

 tel.: 555 530 640, e-mail
mob. tel.: 733 610 281

 Vedoucí učitel odloučeného pracoviště
 - pracoviště Na Hrázi 1449: Mgr. David Hovjacký

 tel.: 555 537 116, e-mail
mob. tel.: 733 617 283

 Zástupce ředitele pro praktickou výuku
 - pracoviště Lískovecká 2089: Mgr. Eduard Boščík

 tel.: 558 482 720, e-mail
mob. tel.: 733 610 282

 - pracoviště Na Hrázi 1449: Ing. Jaroslav Velička

 tel.: 555 537 109, e-mail
mob. tel.: 733 617 279

 Vedoucí provozně ekonomického úseku - rozpočtář
 - pracoviště Lískovecká 2089: Ing. Eva Čtvrtníčková

 tel.: 555 530 628,  e-mail
mob. tel.: 731 594 130

 Speciální pedagog
 - pracoviště Lískovecká 2089: Mgr. Martina Kateřiňáková  tel.: 555 530 654,  e-mail
mob. tel.: 731 633 204
 Výchovný poradce
 - pracoviště Lískovecká 2089: Mgr. Iveta Adamcová  tel.: 555 530 623, e-mail
mob. tel.: 
 - pracoviště Lískovecká 2089: Ing. Hana Olková  tel.: 555 530 645, e-mail
mob. tel.: 734 875 107
 - pracoviště Na Hrázi 1449: Mgr. Andrea Charvátová  tel.: 555 537 119, e-mail
mob. tel.: 734 418 486
 Školní metodik prevence
 - pracoviště Lískovecká 2089: Mgr. Šárka Ferfecká tel.: 555 530 641,  e-mail
 - pracoviště Na Hrázi 1449: Mgr. David Hovjacký tel.: 555 537 116,  e-mail
mob. tel.: 733 617 283
 Sekretariát
 - pracoviště Lískovecká 2089: Marcela Valyiová  tel.: 558 621 803, e-mail
 - pracoviště Na Hrázi 1449: Romana Smutková  tel.: 558 432 525, e-mail
 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
 1. Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, 
 2. Frýdek-Místek, Na Hrázi 1449, 
 3. Frýdlant nad Ostravicí, Revoluční  
 4. Frýdek-Místek, ul. Míru 3777
 5. Bílá č. 144, 739 15 Staré Hamry
tel. 558 621 792
tel. 558 432 525
tel. 558 675 466
tel. 558 482 720
tel. 558 690 105
 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 22. 9. 2011  svým usnesením č. 13/1247 o sloučení organizací Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089 a Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 1449 od 1. 1. 2011. Přejímající organizací se stala Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

Údaje o školském subjektu s účinností od 1. 1. 2011

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele  http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

ŠVP a jejich dodatky jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy, budova Lískovecká.

archív starších výročních zpráv a zpráv o plnění úkolů školy

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.