Info o školeZobrazit menu

Agropodnikání - Mechanizace a služby


 

41-41-M/01 Agropodnikání - Mechanizace a služby

Zaměření Mechanizace a služby oboru Agropodnikání je realizováno v individuální praxi.

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Uplatnění absolventů:

 • státní a soukromé firmy, obchodní společnosti se zaměřením na zemědělskou prvovýrobu
 • služby pro zemědělství
 • zpracovatelské, nákupní a obchodní organizace
 • šlechtitelské, semenářské podniky
 • ekonomické i ekologické útvary podniků a organizací
 • samostatná podnikatelská činnost v oblastech rostlinné, živočišné výroby
 • zemědělský technik, agronom, zootechnik, obchodník se zemědělskými produkty, chovatel koní
 • prodejce služeb zemědělství, obchodník se zemědělskými produkty

Charakteristika oboru:

 • studijní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou přípravu pro technickohospodářskou činnost a výkon náročných dělnických povolání
 • získání oprávnění pro řízení motorových vozidel skupiny T, B (možnost i C)
 • žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě
 • žáci mohou získat jezdeckou licenci

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšší odborné škole
 • studium na vysoké škole

Zdravotní požadavky: 

 • do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.
 
Učební plán - 2017/2018     ke stažení zde (.pdf)
 
Kompletní ŠVP - 2016/2017:       ke stažení zde (.pdf)
 
 
Agropodnikání - Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)
 
 
Jezdecká licence

Není součástí běžné praktické výuky. Pro přípravu na JEZDECKOU LICENCI klasického ježdění je nutno být aktivním členem JK NOVÉ DVORY F-M nejméně jeden rok a zvládnout drezurní ježdění a překonat PARKUR do výšky 90 cm. Bližší informace Vám podá Ing. Ivana Míčková (učitelka školy).

Odbornost je jistota uplatnění.