Info o školeZobrazit menu

Dopravní prostředky

23-45-M/01 Dopravní prostředky (dopravní prostředky)

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Uplatnění absolventů:

 • ve firmách zabývajících se logistikou v dopravě a přepravě
 • ve firmách zabývajících se autodopravou

 • dopravní referent

 • v autoservisech, v autosalonech

 • řidič nákladních vozidel

 • pracovník STK

 • samostatná podnikatelská činnost v daném oboru

Charakteristika oboru:

 • absolvent má základní znalosti o dopravně-přepravním procesu
 • ovládá zákony a právní normy související se silniční dopravou
 • dovede se správně orientovat v tržním hospodářství a pracovat s výpočetní technikou
 • ovládá provoz, údržbu a opravárenskou techniku silničních motorových vozidel
 • v průběhu vzdělávání je kladen důraz na odborné předměty: silniční vozidla, oprava a údržba vozidel a elektrotechnika

Získané kvalifikace:

 • řidičské oprávnění skupiny B, C

Možnosti dalšího vzdělávání:

 • další formy pomaturitního studia

Zdravotní požadavky:

do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2016/2017 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVPke stažení zde (.pdf)

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.