Info o školeZobrazit menu

Mechanik seřizovač

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - (včetně programování)

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Uplatnění absolventů:

 • ve strojírenských firmách a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.)
 • v povolání strojírenský technik (typová pozice mechatronik) - při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů)
 • v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.
 • v nestrojírenských výrobních odvětvích při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek po rozšíření dovedností získaných studiem o základy příslušných technologií v praxi
 • v nižší a střední technické funkci v řízení výroby, technologické přípravy výroby a technických sekretariátech výrobních manažerů
 • v podnikatelské sféře - samostatná podnikatelská činnost v daném oboru

 Charakteristika oboru:

 • absolvent je schopen samostatně obsluhovat, kontrolovat, diagnostikovat, seřizovat, popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje a zařízení v příslušné technologické oblasti
 • absolvent uplatňuje vědomosti a dovednosti při ručním a strojním zpracování kovů i nekovových materiálů
 • prostřednictvím programového vybavení stroje absolvent seřizuje, obsluhuje a udržuje číslicově řízené stroje, centra a linky a automatizované systémy, popř. i jinou techniku
 • sestavuje řídící programy, navrhuje technologický postup výroby součástí, při práci dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
 • řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky, správně čte technickou dokumentaci, kreslí výkresy a sestavuje složitější programy pro číslicově řízené stroje prostřednictvím CAD/CAM systémů
 • samostatně měří měřidly a měřicími přístroji a koriguje technologický proces
 • Absolvent je po příslušné praxi v daném odvětví schopen obsluhovat a řídit obráběcí, tvářecí a vstřikovací stroje, výrobní zařízení a linky pomocí programovatelných automatů

Možnosti dalšího vzdělávání:

 • další formy pomaturitního studia

Zdravotní požadavky:

 • do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

​​​​​​​Učební plán - 2016/2017 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP 2016ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP Mechanik seřizovač (platnost od 1. 9. 2017) (.pdf)

Dodatek č. 2 k ŠVPke stažení zde (.pdf)

Polar TV - Frýdeckomístecký expres  - 18.3.2013 v 16:36 hod

     V reportáži můžete sledovat informace o maturitním studijním oboru Mechanik seřizovač, který se vyučuje na naší škole, na ulici Lískovecká 2089. Ukázku si můžete spustit zde:

http://polar.cz/archiv/video/frydeckomistecky-expres-18-03-2013-16-36

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.