Info o školeZobrazit menu

Opravář zemědělských strojů - Kovářství

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - Kovářství

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Určeno pro: chlapce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Uplatnění absolventů:

 • řidič, opravář v oblasti údržby, oprav a diagnostiky jak zemědělské, tak i dopravní a manipulační techniky v mechanizovaných provozech zemědělských podniků

 • ve firmách zabývajících se opravami zemědělské, lesnické a dopravní techniky

 • ve firmách zabývajícími se prodejem zemědělské, dopravní a manipulační techniky, náhradních dílů, nářadí a materiálu

 • v kovovýrobě či renovacích strojních součástí

 • v technických službách

 • ve firmách zabývajících se nákladní dopravou

 • v montážních firmách

 • samostatná podnikatelská činnost (řidič, svářeč, servisní činnost, oprava moto­rových vozidel, samostatně hospodařící rolník)

Charakteristika oboru:

 • absolvent má základní znalosti v opravárenství, kovoobrábění, kování a zámečnictví

 • výroba a opravy zemědělského nářadí, strojů a zařízení

Součástí výuky je získání:

 • řidičského oprávnění skupiny B, C, T

 • svářečského průkazu pro svařování el. obloukem v ochranné atmosféře (CO2) - ZK 135

 • svářečského průkazu pro svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou - ZK 111

 • zaškolení pro svařování plamenem a řezání kyslíkem

 • Žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě

Možnost dalšího vzdělávání:

 • získání maturitní zkoušky v nástavbovém studiu na naší škole

Zdravotní požadavky:

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2016/2017  -  ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP -  ke stažení zde (.pdf)

Opravář zemědělských strojů a dopravní techniky se zaměřením na kovářství - Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.