Info o školeZobrazit menu

Podkovář a zemědělský kovář

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář (dobíhající obor)

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Určeno pro: chlapce
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Uplatnění absolventů:

 • práce pro státní a soukromé firmy se zaměřením na opravu zemědělských strojů, jejich údržbu a renovaci

 • po získání příslušné praxe mohou samostatně podnikat

 • po absolvování podkovářského kurzu mohou vykonávat podkovářské práce při podkování koní pro účely jezdecké, kočárové i tažné

 • mohou provádět úpravy paznehtů skotu, ovcí, koz a prasat

 • ve firmách zabývajících se nákladní dopravou

 • ve firmách zabývajících se nákladní dopravou

 • samostatná podnikatelská činnost (kovář, řidič, svářeč, samostatně hospodařící rolník)

Charakteristika oboru:

Obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění kovářských prací, a to zejména při výrobě a opravách zemědělského nářadí, strojů a zařízení. Získávají základní předpoklady pro podkování koní a ošetření kopyt a paznehtů hospodářských zvířat.

Součástí výuky je získání:

 • řidičského oprávnění skupiny T, B, C

 • svářečského průkazu pro svařování plamenem

 • svářečského průkazu pro svařování elektrickým obloukem

 • Žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě

Možnost dalšího vzdělávání:

 • získání maturitní zkoušky v nástavbovém studiu na naší škole

Zdravotní požadavky:

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2013/2014 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVPke stažení zde (.pdf)

object classid=

Odbornost je jistota uplatnění.