Info o školeZobrazit menu

Obráběč kovů - zkrácené studium

23-56-H/01 Obráběč kovů

ŠVP Obráběč kovů – zkrácené studium

Základní údaje:

Délka přípravy: 1 rok

Určeno pro:

chlapce i dívky
Podmínky pro přijetí:

úspěšné ukončení tříletého učebního oboru nebo úspěšné ukončení čtyřletého maturitního oboru,
potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Forma studia: denní studium

Uplatnění absolventů:

  • obsluha, údržba a nastavení základních druhů obráběcích strojů
  • obsluha a řízení procesu obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením (po zaškolení na konkrétní CNC stroj)
  • ve firmách zabývajících se strojírenskou výrobou
  • samostatná podnikatelská činnost v daném oboru

Charakteristika oboru:

  • absolvent má základní znalosti v kovoobrábění
  • technologie ručního i strojního obrábění, obrábění na klasických obráběcích strojích i na strojích typu CNC
  • kontrola a měření obrobků klasickými i speciálními měřidly
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.