GDPR

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00844691 jako správce osobních údajů (dále jen „SOŠ“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje SOŠ zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud SOŠ zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od SOŠ informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných SOŠ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané SOŠ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných SOŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů SOŠ;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) SOŠ
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace:

Název: Moore Advisory CZ s.r.o.
IČ: 09692142
Sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
Kontaktní e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
Telefon: +420 734 647 701
Datová schránka: q4hs4wu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (v PDF)

Informační memorandum k testování COVID