Archiv novinek

AKTUALIZOVÁNO - Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2019/20

Seznamy přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

!!!  Další postup:  !!!

1.       Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

2.       Přijatému uchazeči začíná následujícím dnem po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 30. 04. 2019.

Rozhodne-li se uchazeč odevzdat zápisový lístek na jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti na  sosfm@sosfm.cz nebo telefonicky na 555 530 617. Uvolníte tím místo pro dalšího nepřijatého uchazeče.

3.       Není-li uchazeč přijat:

  • Může si zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy 02. 05. 2019. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 02. 05. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče. 
  • Nepřijatým uchazečů doporučujeme kontaktovat vedení školy (RNDr. Filipcová – 555 530 650) a domluvit se na dalším postupu.
  •  

Poslední změna: 29.04.2019 - 11:24

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.