Archiv novinek

Den otevřených dveří

11. prosince 2013 se již podruhé v tomto školním roce otevřely dveře zájemcům o studium na naší škole. Jak na ulici Lískovecké, tak v budově na Hrázi byly zpřístupněny všechny učebny včetně těch odborných, které jsou dnes vybaveny tou nejmodernější technikou.

Zájemci měli možnost seznámit se s jednotlivými učebními i maturitními obory. Po zhlédnutí krátkých spotů kladli nejen odborné, ale i všeobecné otázky týkající se chodu školy, výuky i následného uplatnění v životě. Na tyto dotazy jim odpovídali naši učitelé, ale i žáci.  Za jejich doprovodu si potom prošli celou budovu školy včetně dílen, odborných učeben, jídelny a tělocvičny.  Všechny návštěvníky zaujaly doplňkové kurzy, ať už možnost získat řidičské oprávnění skupiny B, C, T, svářečské kurzy, kurzy se zemědělskou a lesnickou technikou,  nástavbové studium i mezinárodní svářečská soutěž LINDE, kde se opakovaně naši žáci umísťují na předních místech. Rodiče se zajímali i o možnost sportovního vyžití na škole. Žáci se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží a to nejen na úrovni okresu, kraje ale i na úrovni celostátní, o čemž svědčí i 2. místo v republikovém kole ve středoškolském fotbalu.

Je dobře, že dlouholetá tradice naší školy nebude zapomenuta, a že odborné vzdělání ve společnosti znovu nabývá na důležitosti a potřebnosti. Svědčí o tom právě vysoká návštěvnost i ve dnech, kdy počasí bylo nevlídné a sjízdnost našich cest byla velmi špatná.

Vzhledem k tomu, že termín odevzdání přihlášek na střední školy se blíží, proto další možní zájemci mohou naši školu navštívit osobně po telefonické domluvě.

Mgr. Kamila Štěrbová


Poslední změna: 19.12.2013 - 22:02

Zpět
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.