Archiv novinek

EDU konference - SolidWorks, SolidCAM,...

EDU konference, podnikatelské centrum s.r.o., Hradecká 1151,

Hradec Králové, 22. – 23. října 2013

SolidWorks, SolidCAM, školní projekty, inspirace pro výuku i pro praxi

Mgr. Zdeněk Klíma, UOV

EDU konferenci zahájila Ing. Marie Gregůrková, která účastníky jménem svým i jménem pořádající firmy SolidVision přivítala a popřála všem mnoho zážitků a informací od prezentujících.

SolidWorks – novinky 2014 – přednášející Petr Lstiburek z firmy SolidVision - opět se rozšířila funkčnost tohoto programu, přibyly nové funkce, které vzešly také z požadavků uživatelů z konstrukčních kanceláří pro zjednodušení a hlavně zefektivnění jejich práce. SolidWorks – Plastic, Electrical a Composer - prezentoval pan Miloš Hrazdíra, technický ředitel společnosti Dassault Systèmes CZ. Prezentace modulů SolidWorks Plastic pomocí kterého je možno navrhovat formy pro vstřikování a lisování plastů. SolidWorks Electrical, pomocí kterého je možno velmi efektivně navrhovat elektrické obvody pro stroje a zařízení včetně jejich tras ve stroji, spotřebičů, jističů stykačů a dalších použitých komponent a nakonec si nechat spočítat spotřebu kabeláže včetně jejich ceny (zde jsme dostali velmi zajímavé informace o letadle Airbus A 380, ve kterém je nataženo 530 kilometrů kabelů, 90 000 propojek a 40 000 funkčních členů elektrických obvodů). Poslední informace v tomto bloku byla o produktu SolidWorks Composer, který umožňuje vytvářet interaktivní návody pro běžný život (sestavy nábytku, servisní návody pro běžné spotřebiče) nebo servisní manuály pro strojírenství, automobilní průmysl a jiná odvětví. Tento software odbourává nutnost překládání návodů do mnoha světových jazyků, protože videoukázka práce s čímkoliv, co je potřeba nějak popsat (pracovní nebo montážní postup) je velmi názorná a navíc je možno ji pouštět nebo ručně přehrávat podle libosti a potřeby pochopení školeného (instruovaného) člověka.

Prezentace 3D tisk do škol přednesená Ing. Janem Homolou, který je zapálený propagátor výuky a aplikace strojírenství, techniky a matematiky od nejnižší úrovně školství – to znamená již od základní školy. Jan Homola má velké zkušenosti z Evropy i ze světa, kde na základních školách probíhá výuka (dotovaná z části strojírenskými firmami, které posléze očekávají absolventy, kteří prošli takovýmto technicky laděným vzděláváním od základní školy, přes střední až po vysokoškolské odborné vzdělávání) takovým způsobem, aby se děti začaly zajímat o techniku a o to, jak věci, stroje a přístroje fungují nejenom navenek, ale i uvnitř. K tomu mimo jiné slouží stále více propagovaný 3D tisk (viz stránky o 3D tisku www.3d-tisk.cz), kdy si žáci v CAD programu vymodelují a nakreslí jednoduchou součástku, kterou si hned na konci výuky vytisknou a mohou si ji osahat.

Ing. Jan Homola je ve svém oboru velmi aktivní a provozuje několik webových stránek, kde zájemci najdou spoustu informací o technických oborech. Jedná se v první řadě o informační portál Průmysl.cz (www.prumysl.cz), dále se jedná o portál CAXMiX (www.caxmix.cz), který přináší aktuální informace ze světa počítačových technologií v průmyslu (především CAD a CAM, řízení procesů a geoinformatice). Mezi další aktivity patří stránky o popularizaci matematiky jako hnacího motoru strojírenství na všech úrovních škol „Matematika polopatě“ (www.matematika.cz). Jeho další aktivita se týká geoinformatiky na webu GeoBusiness každý den (www.geobusiness.cz), který má v podtitulu podnadpis Srozumitelně o GIS, GPS, DPZ, mapách, katastru – tedy vše o digitálním světě map, mapových podkladů, geolokaci a podobně. Poslední web Ing. Homoly pojednává o digitální fotografii (www.casopis-foto.cz), která nás ať chceme nebo ne provází téměř denně (vždyť dnes je fotoaparát zabudován v každém mobilním telefonu i tabletu).

Vyhlášení výsledků a předání cen Celoroční soutěže ve 3D modelování v SolidWorks proběhlo po výborném obědě. Tato soutěž má bohužel rok od roku méně účastníků, ale naštěstí stoupající tendenci kvality. Za loňský školní rok vyhráli dva studenti z Prahy s vymodelovaným (a v prezentaci funkčním – všechny díly se pohybovaly, tak jako by to bylo ve skutečnosti) podvozkem vozidla Tatra 805 z roku 1957, kdy část výkresové dokumentace získali z firmy Tatra, a.s. v Kopřivnici a tu část dokumentace, která chyběla, si museli zkonstruovat a dokreslit sami. Celkem na této práci strávili každý 300 (slovy tři sta) hodin, tedy dohromady se této práci věnovali 600 (šest set) hodin svého volného času. Celý sál těmto studentům s chutí zatleskal a první cenu si právem zasloužili.

Následující přednáška – vzdělávání v technických oborech probíhala v duchu projektů, které mají jako výstup za úkol přivést dnešní mládež k technice a technickému vzdělávání. Tohoto tématu se týkala hlavně přednáška PaedDr. Hany Voborníkové ze Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra. Paní Voborníková hovořila poutavě a hlavně z praxe – jak to dělají u nich na škole a v regionu.

Prezentace projektů – Vakuový motor Bc. Romana Zajíce a Robot na stolní tenis Ing. Martina Lockera proběhly v pozdějších odpoledních hodinách. Pánové – oba učitelé středních odborných škol - prezentovali své práce (teoreticky i praktickou ukázkou funkčních strojů). Pan Zajíc prezentoval Vakuový motor, který na základě podkladů z internetu se žáky oboru obráběč kovů zkonstruovali a zdokonalili až do fungujícího stavu. Robot pro nácvik úderů ve stolním tenisu byl dalším funkčním mechanismem zde prezentovaným. Stolní tenisté z oddílu potřebovali trénovat údery protivníka, ale protože pro takový trénink je potřeba mnoha set odpalů za tréninkový čas, tak není v lidských silách hráči odpalovat stále stejné údery (se stejnou dynamikou, rotací a směrem), tak to je právě úkol tohoto robota. Pan Locker nás seznámil s úskalími tohoto projektu, s jeho konstrukcí i počítačovým řízením, což bylo velmi zajímavé.

A od 19 hodin večer začala velmi specifická a nesmírně zajímavá prezentace studentů České zemědělské univerzity v Praze z týmu CULS PRAGUE formula racing. Popisovat samotnou prezentaci by mi zabralo určitě několik stran textu, proto se jen odkáži na webové stránky projektu (www.culsracing.cz), a na konstatování, že studenti od prvních ročníků bakalářského studia, přes studenty magisterského studia až po doktorandy, kteří ty předchozí učí, tvoří skvělý konstrukční, manažerský a jezdecký tým, který dosahuje výborných výsledků při závodech s vozem, který si sami zkonstruovali a vyrobili. Tento vůz nám přivezli ukázat do Hradce Králové (http://culsracing.cz/monopost/monopost-2012-saturn-vi/). Další informace o týmu, závodech a ostatním dění kolem projektu najdete také na adrese: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611456482227077.1073741838.458681154171278&type=1

Touto prezentací skončil ve 22.30 hodin první den EDU konference v Hradci Králové.

Středa 23. 10. 2013

SolidWorks Simulation a Flow – Petr Lstiburek – touto prezentací začal druhý den konference. Jsou to moduly, které umí nasimulovat různé fyzikální děje, které kolem konstruovaného modelu mohou probíhat. V našem případě nám byl prezentován v modulu Simulation vliv aerodynamického proudění kolem těles v závislosti jejich vzájemné vzdálenosti. V modulu Flow nám zase bylo prezentováno, jak navrhovat skříň pro elektrospotřebič s ohledem na chlazení vnitřního prostoru, tak aby bylo možno za co nejnižších nákladů spotřebič efektivně chladit pomocí různé konstrukce chladicích otvorů ve skříni.

SolidWorks Simulation a Sustainability – prezentoval pan Miloš Hrazdíra. Prezentace se týkala modulů SolidWorks a to konkrétně opět Simulation, který má velké využití v konstrukční praxi a konstruktéři jej používají poměrně často, protože tím co umí, šetří velké množství času a finančních prostředků při testování strojírenských součástí. Modul Sustainability se zabývá snížením environmentálního dopadu výrobků na životní prostředí a tím může odlišit firmy používající systém SolidWorks od jiných firem. V dalším bloku proběhlo ještě jednou připomenutí projektu CULS PRAGUE formula racing studenty České zemědělské univerzity.

SolidCAM – Patrik Dostál - poměrně rozsáhlá prezentace programu SolidCAM, který je integrální nadstavbovou součástí software SolidWorks pro programování drah nástrojů používaných v CNC obrábění.

Tato prezentace byla v následujícím bloku rozšířena o předvedení revolučního obráběcího procesu, který se jmenuje iMachining na jehož obráběcí algoritmus má firma Dassault Systèmes patent. Tento proces prezentoval Ing. Ivan Cimr, ředitel společnosti SolidCAM CZ, s.r.o., distribuční společnosti SolidCAMu v České republice, který je mezinárodním školitelem SOLIDCAM ACADEMY v Technology Training Center v Brně. Možnosti tohoto procesu nejlépe vystihuje toto video: (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1y0xGUXaQwA), kdy nástroj až neuvěřitelnou rychlostí obrábí nástrojovou ocel o vysoké pevnosti.

Jako poslední bod programu EDU konference v Hradci Králové pak Ing. Cimr uvedl podmínky certifikace SolidCAM pro učitele i žáky, která se sestává z vypracování práce o tom, jak se ten který účastník certifikace vypořádal se zadáním úkolu, kdy jsou vypracovány pomocí programu SolidCAM dráhy nástrojů obráběné součásti, tyto převedeny pomocí postprocesoru do strojového kódu příslušného řídicího systému stroje a součást je vyrobena. V certifikaci je nutno také vyřešit upnutí obrobku ve stroji – což u složitých součástí nebývá jednoduché a nakonec vyrobenou součást předat certifikačnímu orgánu – tj. firmě SolidCAM, s.r.o., kde se postup a součást zhodnotí a na základě výsledků je certifikace udělena. Certifikáty se předávají také na podzimní EDU konferenci. Letos ale žádná certifikace předána nebyla. Tak možná příští rok. Dále Ing. Cimr uvedl možnosti vzdělávání pro školy v rámci SolidWorks a Solid CAM.

Toto vzdělávání díky projektu je realizováno i na naší škole, kdy pět učitelů se již zúčastnilo vzdělávání v programu SolidWorks a chystají se v průběhu měsíce listopadu pokračovat ve vzdělávání v programu SolidCAM.


Poslední změna: 12.11.2013 - 12:42

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.