Archiv novinek

Exkurze třídy 2. FZ

V pátek 18. března 2016 se uskutečnila exkurze třídy 2. FZ, obor Zemědělec-farmář. Exkurze měla širší záběr a jejím hlavním účelem bylo ukázat žákům provoz v různých oborech souvisejících se zemědělstvím.

Jako první provoz jsme navštívili nový velkokapacitní kravín v Libhošti, patřící akciové společnosti AGROSUMAK Suchdol nad Odrou. Kravín patří k nejmodernějším na Novojičínsku. Areálem farmy nás provedl vedoucí pan Skalka, který všem vysvětlil, jak takový provoz funguje a jak se řeší různé problémy a situace v praxi. Nejvíce všechny zaujalo právě probíhající dojení v kruhové dojírně, mnozí žáci hodně času strávili u telat. I ostatní části farmy jsme si prošli a poznali jsme, jaká je struktura farmy a jak se organizuje denní režim. Řadu dotazů nám pan Skalka odborně zodpověděl.

Druhá zastávka byla v Sedlnicích, kde jsme se podívali v místním parku na chráněnou přírodní památku Sedlnické sněženky. Je zajímavé vidět na vlastní oči takovou koncentraci krásy na jednom místě.

Další zastávka byla ve Studénce, kde jsme navštívili firmu NAVOS a.s. Studénka. Firma se zabývá výkupem a skladováním zemědělských komodit a také skladováním, prodejem a aplikací průmyslových hnojiv a pesticidů.

V první části návštěvy nás areálem provedl pan Honč. Prošli jsme část provozu, který slouží k výkupu a skladování komodit. V úvodu nás seznámil s historií firmy i její současností. Odborný výklad pojal jako ukázku příkladu, kdy zákazník doveze některou komoditu k prodeji. Sled byl následující – váha, sušení, čištění, uskladnění a následná péče o skladované komodity. Žáci prošli všechny úseky a mohli se ptát na to, co je zajímalo. Ptal se i pan Honč a spokojenost byla na obou stranách, obzvláště tehdy, když dobrá odpověď žáků byla odměněna bonbónem.

Ve druhé části návštěvy nás provedl provozem pan Ing. Vrána, který je zde ředitelem. V úvodu nám vysvětlil postup příjmu a výdeje hnojiv a pesticidů. Prohlédli jsme si aplikační techniku na pevná hnojiva, postřikovače a dopravní techniku. Prohlédli jsme si také plně mechanizovaný sklad pevných hnojiv, který patří k největším v republice. Také jsme se zastavili u skladu tekutých hnojiv, kde nám byl vysvětlen postup práce od příjmu až po vyskladnění hnojiv. Pan ředitel Ing. Vrána nám zodpověděl řadu dotazů a také všem dodal optimismus svým přesvědčením, že zemědělství se nemusí bát o svou budoucnost a že bude jistě potřebovat mladé odborníky. Pan ředitel měl také dotazy a správné odpovědi také náležitě ocenil.

Exkurze byla určitě zajímavá. Každý, kdo měl zájem obohatit si své znalosti z teorie, si určitě našel to své téma. Poznatky se určitě budou žákům hodit i v budoucnosti, když se jim v hodinách teorie vybaví, že to co se dnes učí, už někde viděli. A to je to nejdůležitější.

Ing. Jiří Bendek, učitel odborných předmětů


Poslední změna: 23.03.2016 - 10:46

Zpět
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.