Archiv novinek

Exkurze v cukrovaru

Ve čtvrtek, 15. prosince, se uskutečnila exkurze tříd 3. AP a 4. AP oboru agropodnikání a třídy 3. FZ oboru zemědělec-farmář. Cílem exkurze byla návštěva cukrovaru v Opavě- Vávrovicích.

 Cukrovar má opravdu dlouhou historii, která se datuje od roku 1869. V současnosti vlastní cukrovar rakouská společnost AGRANA. Cukrovar během kampaně v letošním roce zpracovává denně 4000 t cukrové řepy.

 Prohlídka cukrovaru byla rozdělena na dvě části. V první části jsme viděli instruktážní film, ve kterém jsme byli seznámeni s historií cukrovaru a výroby cukru. Film nám také přiblížil detailně výrobu cukru tak, jak probíhá v současnosti v cukrovaru.

 Ve druhé části exkurze jsme byli rozdělení na dvě skupiny. Každá skupina měla svého odborného průvodce a prošla s ním cukrovar tak, jak probíhá zpracování cukrové řepy od příjmu až po konečný výrobek a jeho expedici. Všichni měli možnost ochutnat jednotlivé frakce výrobního procesu - od řízků až po finální produkt. Průvodci rádi odpověděli na každý dotaz žáků i pedagogického doprovodu. Na celý průběh prohlídky dohlížela dominanta zdejšího cukrovaru - 110 metrů vysoký komín.

 Exkurzi lze hodnotit jako přínosnou, myslím si, že se líbila žákům i učitelům. Jediným stínem byla skutečnost, že řada účastníků si umazala své oblečení a obuv. Byli na to ale včas upozorněni - záleželo na každém, jak si to vzal k srdci. Všechny trochu pobavilo bezpečnostní opatření - nutnost mít na hlavě přilby. Během prohlídky však všichni poznali, jak důležité opatření to je. Poděkování patří paní ing. Petře Víchové, která vše výborně organizačně zvládla a ráda nás uvidí i v příštích letech na půdě cukrovaru.

Ing. Jiří Bendek


Poslední změna: 21.12.2016 - 15:30

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.