Archiv novinek

Exkurze v zemědělském podniku

V pátek, 17. března, se uskutečnila exkurze tříd 1. AP - agropodnikání a 2. FZ - zemědělec farmář. Exkurze měla širší záběr a jejím hlavním účelem bylo ukázat žákům provoz v různých oborech souvisejících se zemědělstvím.

Jako první provoz jsme navštívili velkokapacitní kravín v Libhošti, patřící akciové společnosti AGROSUMAK a.s. Suchdol nad Odrou, který patří k nejmodernějším na Novojičínsku. Farma je zaměřena jen na produkci mléka, v areálu jsou jen dojnice v laktaci v počtu cca 550 kusů. Areálem farmy nás provedl vedoucí pan Skalka, který všem vysvětlil, jak takový provoz funguje a jak se řeší různé problémy a situace v praxi. Nejvíce všechny zaujalo právě probíhající dojení v kruhové dojírně. I ostatní části farmy jsme si prohládli a poznali jsme, jaká je struktura farmy a jak se organizuje denní režim. Řadu dotazů žáků nám pan Skalka odborně zodpověděl.

Druhá zastávka byla v Sedlnicích, kde jsme si prohlédli pozoruhodnou přírodní památku, která je pro obec charakteristická. Jedná se o velké koncentrace rostlin Sněženky podsněžníku, které jsou momentálně v plném květu. Je zajímavé vidět tolik krásy na tak malé ploše.  

Další zastávka byla ve Studénce, kde jsme navštívili firmu NAVOS a.s. Studénka. Firma se zabývá službami - výkupem, skladováním a prodejem zrnin a také skladováním a obchodem s průmyslovými hnojivy a pesticidy. V první části prohlídky nás pan Honč seznámil s částí areálu, kde se vykupuje a skladuje obilí a ostatní komodity. Krátce nás seznámil s historií podniku od vzniku až po současnost. Prohlídka byla koncipována od příjezdu zákazníka na váhu až po konečné uskladnění komodity. Také následná péče o uskladněné zrniny nám byla vysvětlena podrobně vzhledem k její důležitosti. Prošli jsme všechny důležité subjekty včetně velínů a během prohlídky pan Honč dotazy zkoušel, jaké mají žáci vědomosti a odpovídal na různé dotazy z jejich strany. Ve druhé části prohlídky nás pan Ing. Vrána seznámil s hlavními obchodními aktivitami druhé části firmy, která je zaměřena na obchodování s hnojivy a pesticidy a na poskytování služeb s tím spojených. V úvodu jsme si prohlédli aplikační techniku na pevná hnojiva a postřikovače, část techniky byla momentálně na polích u zákazníků. Potom jsme se zastavili u skladu tekutých hnojiv, kde nám byl vysvětlen postup práce od příjmu až do vyskladnění hnojiv. Poté jsme si prohlédli plně mechanizovaný sklad pevných hnojiv, který patří k největším v republice. V poslední části prohlídky jsme viděli uskladněný síran amonný ve dřevěných skladech, které odolávají jeho agresivitě. Zrovna probíhalo vyskladňování síranu na rozmetadlo a my jsme mohli vidět linku v provozu. Pan Ing. Vrána nám zodpověděl řadu dotazů a také všem dodal optimismus svým přesvědčením, že zemědělství se nemusí bát o svou budoucnost a že bude jistě potřebovat mladé odborníky. Také nabídl zájemcům, že mohou klidně v jejich podniku absolvovat praxi během prázdnin.

Exkurze byla poměrně náročná, ale každý, kdo měl zájem obohatit si své znalosti z teorie, si určitě našel to své téma. Poznatky se určitě budou žákům hodit i v budoucnosti, když se jim v hodinách teorie vybaví, že to co se dnes učí, už někde viděli. A to je to nejdůležitější.

Ing. Jiří Bendek


Poslední změna: 20.03.2017 - 12:01

Zpět
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.