Archiv novinek

KOVO Junior 2015

Celostátní odborná soutěž pod názvem „KOVO Junior 2015“ Obráběč kovů se v letošním roce konala na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově ve dnech 5. - 6. května 2015. Celostátní soutěž byla zařazena do soutěže „České ručičky“ jejímž vyhlašovatelem byl Jihomoravský kraj. Soutěž byla určena žákům 2. a 3. ročníků učebního oboru Obráběč kovů. Soutěž se řídila Pravidly soutěže zručnosti ve strojírenských oborech, schváleného Cechem Kovo ČR. Do této soutěže mohli postoupit dva nejlepší žáci z regionálního kola každého kraje.

Náš žák 2. ročníku Obráběč kovů Vrecko Václav se umístil v regionálním kole na 2. místě, a tím si zajistil postup do celostátní soutěže. Soutěž se skládala ze dvou částí. V praktické části byla zadána součástka, kterou bylo nutno vyrobit dle výkresové dokumentace. Druhý praktický úkol byl sestaven z pracovišť, kde žáci proměřovali součástí zadanými měřidly a vyhledávali tolerance ve strojírenských tabulkách, tyto hodnoty zapisovaly do předem stanoveného formuláře.

Celkem se zúčastnilo z celé České republiky 19 soutěžících, náš žák se umístil na 18. místě. Věříme, že naše účast nebyla poslední v celostátním kole, a že nabyté vědomosti z takové soutěže příště zúročíme a dostaneme se na lepší pozice v umístění.

Mgr. Dušan Šmoldas


Poslední změna: 21.05.2015 - 08:17

Zpět
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.